அறிவிப்பு – இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் – கவிஞர் ஹெச்.ஜி.ரசூலின் பார்வை குறித்த ஓர் உரையாடல்

தகவலுக்காக மட்டும். பெரிதாக்கிப் பார்க்க படத்தின் மீது சுட்டவும்.

விமர்சன அரங்கு அழைப்பிதழ்

கவிஞர் ஹெச்.ஜி.ரசூல் மீதான ஊர்விலக்க நடவடிக்கையைத் திரும்பப் பெறக்கோரி தமிழக எழுத்தாளர்களின் கூட்டறிக்கை

Share

Facebook comments:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>