உயிர் எழுத்து இதழில் இலக்கிய உரையாடல்கள் புத்தகத்தின் விமர்சனம்

உயிர் எழுத்து ஜூன் 2007 இதழில் இலக்கிய உரையாடல்கள் புத்தகத்தின் விமர்சனம் வெளியாகியுள்ளது. எழுதியவர் பாவண்ணன்.


நன்றி: உயிர் எழுத்து.

இலக்கிய உரையாடல்கள் புத்தகத்தை ஆன்லைனில் வாங்க இங்கே சொடுக்கவும்.

உயிர் எழுத்து இதழுக்கு ஆன் லைனில் சந்தா செலுத்த இங்கே சொடுக்கவும்.

Share

Facebook comments:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>