தினமணியில் மறையும் மறையவர்கள் புத்தகம் பற்றிய சிறு அறிமுகம்

12.07.07 தேதியிட்ட தினமணியில் ‘மறையும் மறையவர்கள் முதலிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள்’ புத்தகம் பற்றிய சிறு குறிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

நன்றி: தினமணி.

மறையும் மறையவர்கள் முதலிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள் புத்தகத்தை ஆன்லைனில் வாங்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Share

Facebook comments:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>