மின்மினிப்பூச்சி – கவிதை

 

தெருவெங்கும் முளைத்துவிட்ட

மின்விளக்குகளின் வெளிச்ச எல்லைக்குள்

அமிழ்ந்துவிட்டது

மின்மினிப்பூச்சியின் ஒளிர்வு, என்றாலும்

எல்லை தாண்டிய இருள்வெளியில்

அப்பூச்சி

மனசுக்குள் புரட்டியெழுப்பும்

உணர்வுகளின் தாக்கத்தையடுத்து

கண்பார்வையிலிருந்து மறைகிறது

மஞ்சள் வெளிச்சப் படர்வு

Share

Facebook comments:


3 comments

 1. Anonymous says:

  Hai,

  Really i felt the same feeling in my chidhood. Particularly on rainy days.

  Avoid “endralum” type of tamil words.

  Kumar- Muscat

 2. Haranprasanna says:

  Dear Kumar, Thanks for yr comments enRaalum.. Oh no. You told to avoid. 🙂

 3. Anonymous says:

  Dear Hari the same type of poem written by Sundar in Maraththadi in a better way. Read and let me know ur comments.Poem : “Oru Valiyai” Kumar – Muscat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*