அலை – சிறுகதை

அலை சிறுகதை சொல்வனம் இதழில் வெளியாகியுள்ளது.

Share

Facebook comments:


One comment

  1. அனுஜன்யா says:

    மனசைப் பாதிக்கும் கதை. நிறைய 'ஏன்' களைக் கிளறி விடுகிறது.

    அனுஜன்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*