சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி 2010

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியைப் பற்றிய எனது பதிவு இட்லிவடையில்.

Share

Facebook comments:


One comment

  1. பாரக் ஒபாமா says:

    உமக்கு எதற்கு இரண்டு வலைப்பதிவுகள்? இட்லிவடை மட்டும் போதுமே? இதை டெலீட் செய்துவிடவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*