வைரமுத்துவை மிஞ்சும் பத்ரி சேஷாத்ரி

http://www.dinamalar.com/E-malar.asp?ncat=391&showfrom=04/01/11

மேலே உள்ள லிங்கில் 4ம் பக்கம் போகவும்!

கிழக்கு எடிட்டோரியல் மக்களுக்கு: இந்த வருடம் 2011ல் மட்டும் 1500 புத்தகங்களாம்! தமிழ்நாடு தாங்குமா? யோசிக்கவும்.

Share

Facebook comments:


One comment

  1. Natarajan Venkatasubramanian says:

    1500!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*