உறுமி – திரைப்பார்வை

உறுமி திரைப்பார்வை தமிழோவியம்.காமில் வெளியாகியுள்ளது. வாசிக்க: http://www.tamiloviam.com/site/?p=1723

Share

Facebook comments:


One comment

  1. ஹரன் பிரசன்னா says:

    //அனைத்து மக்களின் ஓர் அடையாளமாக, குறியீடாக உறுமியை மாற்றியது சந்தோஷ் சிவனின் கற்பனைச் சாதனை

    கதை என்ற அளவில் மிகச் சிறப்பாகவே யோசித்திருக்கிறார் சந்தோஷ் சிவன்.//

    மேலே உள்ள இரண்டு பெருமைகளுக்கும் உரியவர், இக்கதையை எழுதிய சங்கர் ராமகிருஷ்ணன். இதனை பதிவு செய்யத் தவறியதால் இங்கே, இப்போது பதிவு செய்கிறேன்.

Leave a Reply to ஹரன் பிரசன்னா Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*