மேல்வீடு – சிறுகதை

நான் எழுதிய மேல்வீடு சிறுகதை சொல்வனம்.காமில் வெளியாகியுள்ளது. வாசிக்க இங்கே செல்லவும்.

Share

Facebook comments:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*